Tuesday, September 4, 2007

Տասնմեկ Սատանայական Կանոններ Երկրի Վրա

 1. Մի արտահայտեք ձեր տեսանկյունն ու խորհուրդներ մի տվեք, եթե ձեզ չեն հարցնում:
 2. Մի պատմեք ուրիշներին ձեր անախորժությունների մասին, եթե համոզված չեք, որ ձեզ ցանկանում են լսել:
 3. Ուրիշի որջում հարգանք արտահայտեք, կամ երբևէ այնտեղ մի հայտնվեք:
 4. Եթե ձեր որջի հյուրերը ձեզ համար անախորժություններ են ստեղծում, վարվեք նրանց հետ դաժանորեն ու առանց խղճահարության:
 5. Մի արեք սեռական շփման փորձեր, եթե հրավիրող ազդանշան չեք ստացել:
 6. Մի վերցրեք այն, ինչը ձեզ չի պատկանում, բացի այն դեպքերից, երբ այն բեռ է հանդիսանում իր տիրոջ համար ու նա խնդրում է իրեն ազատել այդ բեռից:
 7. Ընդունեք մոգության ուժը, եթե այն հաջողությամբ կիրառել եք ձեր նպատակներին հասնելու համար: Եթե դուք ժխտեք մոգության ուժն այն հաջողությամբ կիրառելուց հետո, կկորցնեք ամեն ինչ, որ ձեռք եք բերել:
 8. Դժգոհություն մի արտահայտեք մի բանի կապակցությամբ, որը ձեզ հետ ոչ մի կապ չունի:
 9. Մի նեղացրեք փոքր երեխաներին:
 10. Մի սպանեք կենդանիների, եթե նպատակը սնվելը կամ նրանց հարձակումից պաշտպանվելը չի:
 11. Բաց տարածության վրա մի խանգարեք ոչ մեկին: Եթե ինչ-որ մեկը խանգարում է ձեզ, խնդրեք նրան դադարեցնել: Եթե նա կանգ չառնի, ոչնչացրեք նրան:
Անտոն Շանդոր ԼաՎեյ
II Аnnо Satanas (մ.թ. 1967)

No comments:

Post a Comment