Աշխատանքներ

Այստեղ կարող եք գտնել ինտերնետում տեղադրված աշխատանքներիս լրիվ թվարկումն, ինչպես նաև տեղեկություններ ընթացիկ նախագծերի մասին:

Կարճ պատմվածքներ
Ծավալուն աշխատանքներ
  • 2006-2011 Requiem Missa Pro Defunctis: Четыре Минуты Джека Догерти (վիպակ, ընթացքի մեջ է)
Թարգմանություններ (գեղարվեստական)
Թարգմանություններ (հոդվածներ)
Քննադատություն
Տեսություն
Հոդվածներ փիլիսոփայական և օկուլտային թեմաներով
    Թարգմանություններ փիլիսոփայական և օկուլտային թեմաներով
    Ֆոլկլյորային ուսումնասիրություններ