Saturday, January 29, 2011

Call me Ishmael.

Ողջույն:
Արդեն ասել եմ, որ միտք կար բլոգի դիզայնը փոփոխել: Հետո նայեցի, հիշեցի, թե ինչպես եմ ձեռքով մշակել այն և այլն, սենտիմենտներս բռնեցին: Այլ կերպ ասած՝ որոշեցի նոր բլոգ սկսել: Նույն հասցեով, որ հարմար լինի: Հինը չեմ ջնջել՝ այն այստեղ է:
Այսպիսով, նոր էջ ենք սկսում:
Այսօրվա Տարոյի խաղաթուղթը՝ «Սիրեկաններ»: Անձրև է գալիս, եթե նկատել եք: Բայց տրամադրությունս շատ ավելի լավ է, քան եղել է վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում:
Նախորդ բլոգում սկսած կամ վարած բոլոր նախագծերն ուժի մեջ են:
Բլոգի դիզայնն ու ֆունկցիոնալությունը դեռ մշակման շրջանում են, շուտով մեկնաբանությունների հնարավորություն կավելացնեմ:
Ողջ եղեք:

No comments:

Post a Comment