Tuesday, March 26, 2013

Bioshock Infinite խաղի կոնցեպտ-արտը

Քրոջս խնդրանքով որոշեցի Google+-ում տեղադրել որոշ նոր թողարկված խաղերի կոնցեպտ-արտեր, սկսեցի Bioshock Infinite-ից: Խաղի կոնցեպտ-արտով ալբոմն՝ այստեղ (միանգամից այստեղ չեմ տեղադրում, որ մի քանի տասնյակ նկարով պոստ չստացվի):

No comments:

Post a Comment