Tuesday, March 26, 2013

Metal Gear Rising: Revengeance խաղի կոնցեպտ-արտը

Կոնցեպտ-արտերի շարքի երկրորդ մասը, նորից քրոջս խնդրանքով: Ամբողջ ալբոմը կարող եք դիտել այստեղ:

No comments:

Post a Comment