Sunday, September 4, 2011

Антимульт

Ժամանակին ֆլեշ-մուլտ կար, երեխեքով նայում էինք: Այ, այս թողարկումը շատ էի սիրում: Շատերն էին սիրում: Դե, ես էլ իրենց հետ:
Դուք էլ նայեք, լավն են:

No comments:

Post a Comment