Tuesday, February 28, 2012

forever alone

Ժամանակն է կտրուկ փոխել կյանքս: Մի չարախնդացեք, խնդիրը գաղափարական չի:

Բարի գալուստ «forever alone» ակումբ:

Սրտովս արյուն է գնում, բայց կդիմանամ:

No comments:

Post a Comment