Friday, January 3, 2014

Ես չեմ հասկանում ափսոսանքը

«Ես հասկանում եմ ընթացակարգերի, պատերազմի նշանակությունը, հասկանում եմ կանոններն ու կարգավորումները:

Ես չեմ հասկանում ափսոսանքը:

Ես իրոք չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում ափսոսալ:

Ես ամբողջ կյանքս ափսոսացել եմ:

Ես ափսոսում եմ, որ ծնվել եմ, ահա թե ինչ ինձ է ինձ ասել իմ մայրը»:

~ Չարլզ Մենսոն

No comments:

Post a Comment