Sunday, April 14, 2013

Ապրիլի 14, 1909

1909 թվին այս օրը Օսմանյան իշխանությունները կազմակերպել են Ադանայի հայկական ջարդերը, որոնց արդյունքում սպանվել են 15,000-30,000 մարդիկ:No comments:

Post a Comment