Saturday, April 13, 2013

Վերադարձ

2013-ը բլոգիս համար լավ չսկսեց. քաղաքական ակտիվություն, նյարդային վիճակ, մեծ ճնշում: Հացադուլ, խաթարված առողջություն, անընդհատ սուիցիդալ մտքեր: Անցյալ տարվա կորուստների հետքը:

Ժամանակն է, որ ինքս ինձ մի փոքր բուռս հավաքեմ ու շարունաեմ առաջ քայլել, կարծում եմ:

Ինչպե՞ս եք: Չգիտեմ, կարոտել եք ինձ, թե ոչ, բայց ես ձեզ կարոտել եմ: Գիտեմ, որ հաճախ պարզապես լուռ լսում եք ինձ: Բայց այն պահերը, երբ ինձ հետ երկխոսության մեջ եք մտնում, փոխհատուցում են իմ բոլոր մենախոսությունները:

Ես վերադարձա: Երևի բլոգի դիզայնը կփոխեմ մի քիչ, առնվազն հետին պլանը: Ու կսկսեմ գրել:

No comments:

Post a Comment