Monday, April 22, 2013

Օր իններորդ, «Երգ, որի տակ կարող եք պարել»

Ես մի անգամ ասել էի, որ կսիրահարվեմ այն աղջկան, ով իրոք կկարողանա պարել այս երգի տակ:) պատրաստ եմ դա կրկնել:

Guns n' Roses, "Welcome to the Jungle"


No comments:

Post a Comment