Friday, April 5, 2013

Google Glass-ի ցուցադրությունը Google I/O 2012-ին

Google Glass-ի ևս մեկ ցուցադրություն:) պարաշյուտային թռիչքը՝ թռնողների աչքերով: Պատկերացրեք, թե ինչքան եմ ուզում սրանից ունենալ:


No comments:

Post a Comment