Tuesday, May 15, 2012

Օրվա երաժշտությունը

Երկու խումբ կա, որ վերջերս ավելի քիչ եմ լսում, կան կցանկանայի. My Dying Bride ու Moonspell, մեղավորը երևի ոչ այնքան ողջունելի ժամանակավոր անցումն է ավելի «թեթև երաժշտության»:

Դժվարանում եմ ասել, MDB-ի որ ալբոմն եմ ավելի շատ սիրում. «The Dreadful Hours», թե «Songs of Darkness, Words of Light»:

My Dying Bride, "The Raven and the Rose"

No comments:

Post a Comment