Tuesday, May 15, 2012

Վանդալիզմի ակտ D.I.Y.-ի նկատմամբ

Հենց նոր, լրիվ թարմ վանդալիզմի ակտ է իրականացվել D.I.Y. փաբի նկատմամբ: Երևի որոշ անասունների տեղի ունեցած տեռորիստական ակտը բավական չէր:

Դե, Գոռ Թամազյան, տեսնենք՝ դու՞ ինչ արձագանք կտաս քո «ազգանվեր գործունեության» հետևանքին: Կդատապարտե՞ս բռնությունը, որը դու, քո խոսքերով, երբեք չես քարոզել ու դատապարտել ես, թե՞ նացիստական զարթոնք կճաշակես ու պաշտպանական դիրքից հարձակվողականի կանցնես՝ պատռելով դիմակդ:

No comments:

Post a Comment