Tuesday, May 1, 2012

Ոստիկանների ծեծը՝ երկունքի ցավեր :D:D:DԵրկունքի ցավեր, բնական պրոցես: Բրավո, Մելքոնյան: Առանց լրացուցիչ մեկնաբանությունների:

No comments:

Post a Comment