Monday, June 18, 2012

Aurora Borealis

Էլի Տերյե Սորգյերդի նկարահանած տեսանյութերից: Բևեռափայլ, ավրորա: Երբևէ պատկերացրե՞լ եք, թե ինչպիսին է այն իրականում:


Տերյեի աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

No comments:

Post a Comment