Monday, June 4, 2012

Google+ Local

Google+-ը նոր ծառայություն է առաջարկում՝ G+ Local: Ֆունկցիաներով ու նշանակությամբ այն մոտավորապես համարժեք է FourSquare-ին ու Facebook Places-ին. ստանում եք ինֆորմացիա ձեր գտնված վայրի մերձակայքի ռեստորանների, բարերի ու զվարճանքի վայրերի մասին, կիսվում եք տպավորություններով, խորհուրդներ եք տալիս:

Ընդհանուր առմամբ լավ միտք է, թեև ես կնախընտրեի որ այս ֆունկցիոնալությունը փոխարենը մտցվեր Schemer-ի մեջ, իսկ Schemer-ը լավ խորն ինտեգրվեր G+-ի մեջ:

Արդեն ծառայության գործելու սկզբից Հայաստանի «օբԷկտների» զգալի բազա կա: Դուր եկան գնահատման համակարգն ու տեղը գտնելու ցուցումների ֆունկցիան: Check-in-ի ֆունկցիան էլ երևի մոբիլ տարբերակում է, թեև դրա հետ այնքան էլ համաձայն չեմ՝ նոուտ/նետբուկով ժողովրդին զրկում է ծառայությունից լիարժեք օգտվելու հնարավորությունից:

No comments:

Post a Comment