Sunday, June 17, 2012

Լեռը

Հայտնի լուսանկարիչ Տերյե Սորգյերդը (մարդ, ում աշխատանքին ծանոթացել եմ Google+ սոցիալական ցանցի շնորհիվ) նկարահանել է Իսպանիայի ամենաբարձր սարը՝ Էլ Տեյդեն, ու Ծիր Կաթինի տեսարանը լեռան գագաթից:

Երբեմն նայում եմ ու մտածում, թե ինչքան բան կա, որ դեռ չեմ տեսել ու երևի չհասցնեմ էլ տեսնել: Շնորհակալություն, Ինտերնետ:)


Տերյեի աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

No comments:

Post a Comment