Saturday, April 16, 2011

Օր չորրորդ. երգ, որը ձեզ տխրեցնում է

Не отходя от кассы, ինչպես ասում են: Թե ինչու Аквариум, "25 к 10"՝ կարծում եմ, բոլորիդ էլ պարզ է)))

No comments:

Post a Comment