Tuesday, April 19, 2011

Օր յոթերորդ. երգ, որը ձեզ ինչ-որ դեպքի մասին է հիշեցնում

Tori Amos, "Cloud on My Tongue", ու ով էլ մտածի, թե դեպքն իր հետ է կապված, կսխալվի, իսկ ում հետ որ կապված է, չի մտածի)))

No comments:

Post a Comment