Saturday, July 2, 2011

Տարվա ալբոմները, մաս երկրորդ

Անցյալ ամիս թողարկված ալբոմների մեջ, ցավոք, չկային Virgin Black-ինն ու Tool-ինը: Վախենամ՝ Virgin Black-ինն ընդհանրապես չթողարկվի. խումբն արդեն ավելի, քան երկու տարի է, ինչ կենդանության նշաններ չի ցուցաբերում:
Քանի որ մյուս ամիս առանձնապես ոչ մի հետաքրքիր բան չի նախատեսվում, Միանգամից անցնենք օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին:
  • Օգոստոսի 22. ICS Vortex, «Storm Seeker»
  • Օգոստոսի 26. Edguy, «Age of the Joker»
  • Օգոստոսի 26. Red Hot Chili Peppers, «I'm with You»
  • Սեպտեմբերի 7. Dream Theater «A Dramatic Turn of Events»
  • Սեպտեմբերի 16. Opeth, «Heritage»
Երևի արդեն զգացիք, որ, ի տարբերություն հագեցած առաջին կեսի, տարվա երկրորդ կեսը երաժշտական առումով շատ ավելի լիցքաթափված է լինելու:

No comments:

Post a Comment