Friday, July 22, 2011

Օրվա երաժշտությունը

CocoRosie, "Gallows"
P.S. Քանի որ YouTube-ի տեսահոլովակներն առանց զգուշացնելու անհետանալու սովորություն ունեն, սրանից հետո միշտ կնշեմ աշխատանքի կատարողն ու անվանումը: Տեսահոլովակի լայնությունն էլ կմեծացվի՝ բլոգի վերադիզայնավորմանը համապատասխան:

No comments:

Post a Comment