Friday, July 8, 2011

Самокрутка)))

Սկսում եմ անցնել ավելի «գուրման» ծխախոտի: Գերմանական ուժեղ թութուն՝ կա: Փաթաթելու թուղթ՝ կա: Փաթաթող սարք՝ չկա:
Փորձեցի ձեռքով փաթաթել, բայց այնքան էլ հաջող չի ստացվում, ճիշտն ասած:
Ամենահաջող ուսուցողական նյութը, որ հաջողվեց գտնել՝ սա էր.

No comments:

Post a Comment