Wednesday, July 20, 2011

Ինչպես միացնել Google+-ի չատը

Այսօր ինձ հարցրեցին, թե ինչպես միացնել Google+-ի չատը: Ահա ամբողջ պրոցեսը՝ քայլերով (սեղմեք ըստ հերթականության).
Երրորդ կետում նշեք միայն օղակները, որոնց հետ ցանկանում եք չատ անել:
Իհարկե, կհայտնվեն միայն այն մարդիկ, որոնք ձեզ նույնպես ավելացրել են մի օղակում, որի համար ակտիվացրել են իրենց չատը:
Չատի կարգավորումները փոխում եք կանաչ օղակի վրա սեղմելով:

No comments:

Post a Comment