Tuesday, July 5, 2011

Lighthouse New Jazz Project-ի համերգի տեսանյութերից)))

Lighthouse New Jazz Project-ի տղերքը վերջապես տեսանյութեր տեղադրեցին համերգից (վերջապես դաշնամուրը լարից ընկած չի լինի (c)), որոնք կարող եք դիտել YouTube-ի նրանց ալիքում:

No comments:

Post a Comment