Thursday, July 7, 2011

Google +1-ի ապահովում

Եթե նկատել եք, վերջերս Google-ը Facebook-ի Like կոճակի իր համարժեքն է մտցրել՝ +1-ը: Եթե դուք ձեր բլոգի դիզայնի կոդը չեք փոփոխել, ապա այն ինքնուրույն հայտնվել է տարածման մնացած կոճակների մոտ: Եթե խմբագրել եք... կարճ ասած, ես խմբագրել էի: Ու այսօր որոշեցի վերջապես ավելացնել այդ կոճակն առանց իմ ավելացրած կոդից հրաժարվելու:
Ահա թե ինչպես է դա արվում. բլոգի եկրանի վրա սեղմում եք Design (եթե այն բացակայում է, ուրեմն դուք լոգին չեք եղել),  Edit HTML, ու ներքևում տեսնում եք ձեր բլոգի դիզայնի կոդը: Փնտրում եք </head> թեգը (այո, փակողն) ու նրանից անմիջապես առաջ ավելացնում հետևյալ կոդը.

<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js" type="text/javascript">
<!--  End of Google+1 button support --></code>
</script>
Վուալյա: Եթե տարածման կոճակները միացրած են, նրանց կողքին կհայտնվի նաև Google +1-ի կոճակը:

No comments:

Post a Comment