Sunday, August 28, 2011

Երեկվա ռոք-ֆեստի կադրերը. Կարմանդան («Օֆիսային աշխատողներ»)

Եթե երեկ ներկա էիք Կարմանդան խմբի ելույթին ու այն ձեզ դուր եկավ, կարող եք միանալ խմբի էջին Facebook-ում:

No comments:

Post a Comment