Thursday, June 16, 2011

Այս գիշերվա լուսնի խավարման կադրերը

Լուսնի խավարման կադրերը բոլոր նրանց համար, ովքեր բաց թողեցին այն))) նկարելիս լացս գալիս էր, որ ավելի լավ ֆոտոխցիկ չկա, կամ գոնե տրիպոդ: Բայց դե, ինչ ստացվեց, ստացվեց: Մնացած, թվով 55 նկարներն ով ցանկանում է վերցնել, թող կապվի, թեկուզ մեկնաբանություններով: Նկարահանելուց տարբեր ռեժիմներ եմ օգտագործել խավարման տարբեր փուլերի համար՝ SM, M/no flash, A/flash, A/no flash, S/fireworks և այլն:

No comments:

Post a Comment