Monday, June 27, 2011

Выпьем за карасика

Մի խումբ խմած հայ մետալիստներ Մանովար են նվագում: Ինչպես կոմմենտներից մեկն էր ասում, homemade metal)))

No comments:

Post a Comment