Thursday, June 16, 2011

Երեկվա կադրերից, որոնք տեղ չգտան երեկվա ֆոտոնյութերում: Նկարներում տեղ գտած էֆեկտները զուտ լուսանկարչական են՝ երկնքում ոչ մի պահի երեք իրար կպած լուսիններ չեն եղել)))No comments:

Post a Comment