Wednesday, June 29, 2011

Ախ, լազերը, լազերը...

Երևի բոլորիդ արդեն էն բանից արեցի այս գովազդով, բայց մեկ է՝ բացել է ինձ մի այլ կարգի:D Mari Love, եթե մի օր իմ ծիծաղից տեղում չորացած դիակը գտնեն, դու ես մեղավոր)))
Թարմացում. նույն թեմայով (մի օր իրար հետ մոնտաժ կանեմ)՝

No comments:

Post a Comment