Saturday, June 18, 2011

Օրվա երաժշտությունը

Յոհան Սեբաստիան Բախ, BWV 639 «Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ»: Աշխատանքը ձեզ պետք է որ ծանոթ լինի Անդրեյ Տարկովսկու «Սոլյարիս» ֆիլմից կամ Paatos խմբի «Stream»-ից.

No comments:

Post a Comment