Monday, February 21, 2011

Աշխարհի ղեկավարներն իրենց «երկրորդ կեսերի» հետ

89Վերապոստվում է այստեղից)))
Գնացինք:
Ամենագեղեցիկն ու նրբաոճն, իհարկե, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադի տիկինն է.

No comments:

Post a Comment