Wednesday, February 16, 2011

Անին նվագում է Jackson C. Frank-ի «Milk and Honey» երգը))) կիթառն, իհարկե, անվարժ է, վոկալն էլ մի երկու տեղ ֆալշ է անում, բայց մեկ է՝ ԿԱՅՖ է ստացվել:))) Ապրես, Անի:

No comments:

Post a Comment